Talous

Taloushallinnon käytännön asioita hoitaa seurakunnan taloustoimisto, joka sijaitsee kirkkoherranviraston yhteydessä kirkkoa vastapäätä, kerrostalon alakerrassa.

Kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston sekä erilaisten työryhmien asioiden valmistelu esityslistoineen ja pöytäkirjojen laadinta sekä päätösten toimeenpano hoidetaan taloustoimistossa. Taloustoimiston tehtäviin kuuluvat myös kirjanpito, palkkahallinto, rahatoimi ja erilaiset hankintatoimeen liittyvät asiat.

Ypäjän seurakunnan veroprosentti on 1,9 %.

Seurakunnan väkiluku 31.12.2016 oli 1982. Väkiluku on vähentynyt 63:lla henkilöllä.

  2016 2015
Toimintatuotot 116.434,24 146.148,57
Toimintakulut -565.962,70 -570.723,28
TOIMINTAKATE 449.528,76 -424.574,71
Verotulot 517.728,14 485.932,31
Verotuskulut -7.622,72 -10.231,58
Keskusrahastomaksut -19.818,90 -23.245,00
Korkotuotot 2.695,99 7.938,73
Korkokulut ja sijoitusten arvonalentumiset -14,85 -19,49
VUOSIKATE 25.349,20 32.118,26
Poistot ja arvonalentumiset -14.505,80 -15.091,95
Satunnaiset tuotot ja kulut - -
TILIKAUDEN TULOS +10.843,40 +17.026,31

Seurakunnan talous on ylijäämäinen 10.843,40 euroa. Kertomusvuonna kirkkovaltuusto päätyi nostamaan veroprosentin 1,9 % toimintojen turvaamiskseksi.

Ansioverotuloja kertyi 8.463,40 euroa enemmän kuin oli budjetoitu ja yhteisöveron tuottoa 14.044,74 euroa ja valtionrahoitusta yhteensä 40.220,00 euroa.