Talous

Taloushallinnon käytännön asioita hoitaa seurakunnan taloustoimisto, joka sijaitsee kirkkoherranviraston yhteydessä kirkkoa vastapäätä, kerrostalon alakerrassa.

Kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston sekä erilaisten työryhmien asioiden valmistelu esityslistoineen ja pöytäkirjojen laadinta sekä päätösten toimeenpano hoidetaan taloustoimistossa. Taloustoimiston tehtäviin kuuluvat myös kirjanpito, palkkahallinto, rahatoimi ja erilaiset hankintatoimeen liittyvät asiat.

Ypäjän seurakunnan veroprosentti on 1,9 %.

Seurakunnan väkiluku 31.12.2017 oli 1941. Väkiluku on vähentynyt 41:lla henkilöllä.

  2017 2016
Toimintatuotot 46.469,40 116.434,24
Toimintakulut -567.109,10 -565.962,70
TOIMINTAKATE -520.639,70 449.528,76
Verotulot 545.007,82 517.728,76
Verotuskulut -6.803,62 -7.622,72
Keskusrahastomaksut -36.768,00 -37.908,90
Toiminta-avustukset 7.177,62  
Rahoitustuotot ja -kulut 4.034,17 2.681,14
VUOSIKATE -7.991,71 25.349,20
Poistot ja arvonalentumiset -15.717,34 -14.505,80
Satunnaiset tuotot ja kulut - -
TILIKAUDEN TULOS -23.709,05 +10.843,40

Seurakunnan talous on alijäämäinen 23.709,05 euroa. Kertomusvuonna kirkkovaltuusto päätyi nostamaan veroprosentin 1,9 % toimintojen turvaamiskseksi.

Ansioverotuloja kertyi 33.150 euroa enemmän kuin oli budjetoitu ja valtionrahoitusta yhteensä 47.013,36 euroa.