Luottamushenkilöt

Kirkkovaltuusto 2015-2018

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2015-2018 valittu kirkkovaltuusto.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Keijo Leppänen ja varapuheenjohtajana Aune Mäki-Uutela sekä sihteerinä vt.talouspäällikkö Päivi Mattinen.

Kirkkovaltuuston muut varsinaiset jäsenet ovat:
Alanko Johanna, Hirvonen Elina, Hokka Kimmo, Lintukangas Jari, Maunula Pauliina, Pirkko Lipponen, Niinimaa Helena, Perävainio Eliisa, Pyykkö Riitta, Ruusiala Suvi, Rämö Jari, Saastamoinen Kaarina, Vähämäki Sirpa

Kirkkoneuvosto 2017-2018

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Vesa Parikka, varapuheenjohtajana Jari Rämö (henkilökohtaisena varajäsenenä Riitta Pyykkö) sekä esittelijä/sihteerinä vt.talouspäällikkö Päivi Mattinen.

Muut kirkkoneuvoston jäsenet ovat:
Maija-Liisa Pakkanen (Kaarina Saastamoinen), Johanna Alanko (Suvi Ruusiala), Jari Lintukangas (Pauliina Maunula), Eliisa Perävainio (Pirkko Lipponen), Sirpa Vähämäki (Kimmo Hokka)

Lähetystyön vastuuryhmä 2015-2018

Maija-Liisa Pakkanen, Arja Vuorentausta, Pauliina Maunula, Elina Hirvonen ja Reijo Pitkonen

Diakoniatyön vastuuryhmä 2015-2018

Sirpa Vähämäki, Päivi Heino, Hilkka Vanne, Lahja Kare, HIlkka Mäkilä, Helena Niinimaa

Lapsi-ja nuorisotyön vastuuryhmä 2015-2018

Johanna Alanko, Suvi Ruusiala, Mirka Kaunisto-Vuorentausta, Heli Kantonen-Heikkilä, Anna-Liisa Kouva-Paloposki ja Kaarina Saastamoinen

Hautausmaan vastuuryhmä 2015-2018

Jari Lintukangas, Jouni Paloposki, Pirjo Kivenkorva, Eliisa Perävainio