Luottamushenkilöt

Kirkkovaltuusto 2019-2022

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2019-2020 valittu kirkkovaltuusto.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Esa Tuomonen ja varapuheenjohtajana Urho Puukka sekä sihteerinä vt.talouspäällikkö Päivi Mattinen.

Kirkkovaltuuston muut varsinaiset jäsenet ovat:

Heikkilä Piia, Kaunela Juhani, Kolinkanta Anne, Lintukangas Jari, Lähde Taru, Nieminen Veikko, Paloposki Jouni, Perävainio Eliisa, Puukka Urho, Saastamoinen Kaarina, Toivonen Raija, Vähämäki Sirpa ja Äijälä Sirpa
 

Kirkkoneuvosto 2019-2020

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Vesa Parikka, varapuheenjohtajana Jouni Paloposki sekä esittelijä/sihteerinä vt.talouspäällikkö Päivi Mattinen.

Muut kirkkoneuvoston jäsenet ovat:
Jari Lintukangas (varajäsen Piia Heikkilä), Juhani Kaunela (varajäsen Jari Rämö), Raija Toivonen (varajäsen Urho Puukka), Sirpa Vähämäki (varajäsen Sirpa Äijälä) ja Veikko Nieminen (varajäsen Kaarina Saastamoinen)

Lähetystyön vastuuryhmä 2019-2022

Raija Toivonen, Arja Vuorentausta ja Reijo Pitkonen

Diakoniatyön vastuuryhmä 2019-2022

Anne Kolinkanta, Sirpa Äijälä, Sirpa Vähämäki, Margit Laine, Lahja Kare, Irma Jalonen

Kasvatuksen vastuuryhmä 2019-2022

Mirka Kaunisto-Vuorentausta, Anna-Liisa Kouva-Paloposki, Juhani Kaunela, Eliisa Perävainio ja Kaarina Saastamoinen

Hautausmaan vastuuryhmä 2019-2022

Eliisa Perävainio, Jari Rämö, Esa Tuomonen, Taru Lähde ja Jari Lintukangas

Musiikkityön vastuuryhmä 2019-2022

Lauri Heikkilä, Päivi Pietiäinen, Sirpa Kirkkola, Jouko Alanko sekä varalle Mirja Paju