Kirkkovaltuuston esityslistat

Ypäjän seurakunta

Kirkkovaltuusto

Aika: 23.1.2019 klo 18.30
Paikka: Seurakuntakoti 

Asialista

Pykälä

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 Pöytäkirjan tarkistajien vaali ja nähtävillä olo

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5 Valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosille 2019-2020

6 Valitaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vuosille 2019-2020

7 Todetaan kirkkovaltuuston sihteeri vuosille 2019-2020

8 Valitaan suhteellisten vaalien toimittamist varten vaalilautakunta vuosille 2019-2020

9 Valitaan kirkkoneuvostonvarapuheenjohtaja ja jäsenet vuosille 2019-2020

10 Valitaan kirkkoneuvostonvarapuheenjohtajalle ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2019-2020

11 Valitaan vastuuryhmien jäsenet vuosille 2019-2020

12 Valitaan tilintarkastajat valtuustokaudelle 2019-2022

13 Tiedoksi tulevat asiat

14 Valitusosoitusten antaminen ja kokouksen päättäminen