Kirkkovaltuuston esityslistat

Ypäjän seurakunta

Kirkkovaltuusto

Aika: 12.12.2018 klo 18.30
Paikka: Seurakuntakoti 

Asialista

Pykälä

18 Kokouksen avaaminen

19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

20 Pöytäkirjan tarkistajien vaali ja nähtävillä olo

21 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

22 Lisätalousarvio 2018

23 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019

24 Ilmoitus vaalin tuloksesta Ypäjän seurakunna kirkkovaltuustolle

25 Tiedoksi tulevat asiat

26 Valitusosoitusten antaminen ja kokouksen päättäminen