Kirkkovaltuuston esityslistat

Ypäjän seurakunta

Kirkkovaltuusto

Aika: 10.4.2019 klo 18.30
Paikka: Seurakuntakoti 

Asialista

Pykälä

15 Kokouksen avaaminen

16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

17 Pöytäkirjan tarkistajien vaali ja nähtävillä olo

18 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

19 Valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosille 15.4.-14.10.2019

20 Tilinpäätösasiakirjat kirkkovaltuustolle

21 Määrärahatilitykset 2018

22 Musiikkityön vastuuryhmä 

23 Tiedoksi tulevat asiat

24 Valitusosoitusten antaminen ja kokouksen päättäminen