YPÄJÄN SEURAKUNTA

PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
 
Syksyn 2018 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme seuraavat tiedot lapsestanne
17.05.2018  mennessä. Päiväkerhoon pääsevät 3-5-vuotiaat lapset. Tänä vuonna 3-vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä kerhojen alkaessa. Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon. Ellei tiedot ole muuttuneet. Kerhomaksu 3-v 15 e ja 4-5-v 30e/vuosi, sisaralennus 5e.    
Lisätietoja saa päiväkerhosta puh: 040-8049252/ Laila Moisander maanantai-torstai klo 9 - 15 välisenä aikana.
 
SUKUNIMI _______________________________________________________
 
ETUNIMET_______________________________________________________
 
SYNTYMÄAIKA __________________________________________________
 
HUOLTAJAN NIMI ________________________________________________
 
LÄHIOSOITE _____________________________________________________
 
POSTI N:O ___________ PAIKKA __________________PUH______________
 
LASTASI KERHOSTA HAKEVAN HENKILÖN/ HOITAJAN NIMI _________
 
 _______________________________PUH_______________________________
 
ONKO LAPSELLANNE ALLERGIA TAI JOKIN SAIRAUS, JOKA PITÄÄ OTTAA 
 
HUOMIOON KERHOAIKANA _______________________________________
 
__________________________________________________________________
SAAKO LASTANNE KUVATA/VIDEOKUVATA  KERHOSSA JA KÄYTTÄÄ KUVIA ESIM. LEHDISSÄ JA SRK:N TILAISUUKSISSA ESIM. PERHEKIRKOT/ JUHLAT.
KYLLĬ¬_______ EI_______ 
 
SAAKO LAPSENNE KUVIA KÄYTTÄÄ SEURAKUNNAN INTERNET KOTISIVUILLA
KYLLÄ______   EI ________
 
SAAKO LAPSENNE OSALLISTUA PÄIVÄKERHON JÄRJESTÄMIIN RETKIIN, JOISTA ILMOITETAAN ERIKSEEN KERHOVIHKOSSA
KYLLÄ________EI______
 
SAAKO LAPSENNE NIMEN ANTAA KERHOKUVAN KERHOKAVEREILLE
KYLLÄ _______ EI______       
 
MITÄ TOIVOTTE PÄIVÄKERHOTOIMINNALTA_____________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS_____________________________________