Ilmoittautumislomake Ypäjän seurakunnan rippikouluun 2019

Lomake palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 

HENKILÖTIEDOT

Koko nimi (alleviivaa puhuttelunimi):   _________________________________________


Osoite: ________________________ Postinumero: ________   ___________________

 

Syntymäaika: ________________________


Oma puh:  ___________________________             
o         Minut saa lisätä Riparin
                                                                                                             WhatsApp-ryhmään

 

Huoltajan nimi: _______________________ Huoltajan puh: _______________________

 

Uimataito:

o Osaa uida                                                                  o Ei osaa uida

 

TERVEYDENTILA

 

o Ruoka-aineallergia, aiheuttaja:_______________________________   o Astma

                                                                                                                                   o Diabetes

o Lääkeaineallergia, aiheuttaja:________________________________   o Epilepsia

                                                                                                                                   o muu, mikä:

o Muu allergia, aiheuttaja: ___________________________________   ____________

                                                                                                                                   ____________

 

o Leirin tai riparipäivien aikainen lääkitys, mikä: _____________________________ 

 

_________________________________________________________________

 

Muuta, mitä rippikoulun vetäjien on hyvä tietää, jotta rippikoulusta tulisi mukava meille kaikille. (esim. oppimisvaikeudet, psyykkiset ongelmat, suuret elämänmuutokset lähiaikoina, sosiaaliset haasteet, pulmat kaverisuhteissa ym.):

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

HENKILÖKOHTAINEN OMAISUUS:

o                   Olen tietoinen, että leirijaksoille tuotava henkilökohtainen omaisuus

(mm. kännykkä, mp3-soitin, kamera) on leirillä mukana omalla vastuulla.

 

LUPA-ASIAT

Saako lapsellenne/huollettavallenne antaa nk. käsikauppalääkkeitä (esim. särky- ripuli- ym. lääkkeet) TARVITTAESSA leirien aikana?         o saa                                  o ei saa

Saako työntekijä tarvittaessa kuljettaa lastanne/huollettavaanne omalla autollaan?

o saa                                  o ei saa

Saako lastanne/huollettavaanne kuvata seurakunnan kameralla rippikoulun aikana?

                                                                                       o saa                                  o ei saa

 

Saako työntekijä julkaista kuvia tarvittaessa (Esim, Ypäjäläinen, ripariblogi yms.):

                                                                 o saa                                 o ei saa

Yleensä rippikoululainen on 8. luokan oppilas. Jos olet muulla luokalla tai käyt muuta kuin Kartanon koulua, merkkaa se tähän:

 

___________________________________________________

 

Kuinka pitkä matka sinulla on kotoa kirkkoon?        _______ km

 

 

Kerro itsestäsi:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Kerro harrastuksistasi ja erityistaidoistasi:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Mitä toivot rippikouluajaltasi:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Muuta: ________________________________________________________________

 

 

ALLEKIRJOITUKSET

 

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen osoitan, että omasta tahdostani haluan vapaaehtoisesti osallistua Ypäjän seurakunnan rippikouluun. Vakuutan myös, että olen lukenut ja ymmärtänyt oheisen infokirjeen. Sitoudun ilmoittamaan ennen leiriä tapahtuvista muutoksista leirin vetäjille, jotta ne voidaan päivittää ilmoittautumislomakkeeseen.

 

Nuoren allekirjoitus:

 

______________________________________

 

 

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen, annan lapselleni/huollettavalleni luvan osallistua Ypäjän seurakunnan rippikouluun. Vakuutan myös, että olen lukenut ja ymmärtänyt oheisen infokirjeen. Sitoudun ilmoittamaan ennen leiriä tapahtuvista muutoksista leirin vetäjille, jotta ne voidaan päivittää ilmoittautumislomakkeeseen.

 

Huoltajan allekirjoitus:

 

 ____________________________________