Toimitukset

Kirkon jäsenillä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista sekä seurakunnan tarjoamista palveluista ja toiminnasta.

Kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Jäsen liittyy kotipaikkansa mukaiseen paikallisseurakuntaan, jossa jokainen jäsen on samanarvoinen uskon tai aktiivisen osallistumisen määrästä riippumatta.

Kasteessa ihminen liitetään myös Kristuksen maailmanlaajaan kirkkoon. Kasteesta alkaen ihminen on oikeutettu pitämään itseään kristittynä ja siten osallisena Jumalan rakkaudesta ja syntien anteeksiantamisesta. Hänen kasvoihinsa ja rintaansa piirretään ristinmerkki sen todistukseksi, että hänet on kutsuttu Jeesuksen opetuslapseksi.

Kirkollisten toimitusten, kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja hautauksen yhteydessä kirkko tavoittaa suuren määrän suomalaisia ja voi tarjota heille eväitä elämän eri vaiheisiin. Kristilliset juhlat ja tavat ovat osa suomalaista perinnettä.

Tarkempia tietoja kirkollisista toimituksista saat evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuilta, osoitteesta www.evl.fi.