Hallinto

Ypäjän seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 15 valtuutettua.

Kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu mm. vahvistaa veroprosentti seuraavalle vuodelle, hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle ja hyväksyä edellisen vuoden tilinpäätös. Kirkkovaltuusto päättää myös mm. uusien virkojen perustamisesta ja kiinteän omaisuuden ostamisesta tai myymisestä.

Kirkkovaltuuston päätökset panee täytäntöön kirkkoneuvosto, johon kuuluu 6 kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä.

Kirkkoneuvosto myös valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja mm. valitsee suurimman osan seurakunnan työntekijöistä ja viranhaltijoista. Kirkkoneuvosto valitsee myös neljäksi vuodeksi kerrallaan neljä vastuuryhmää;

  • diakoniatyön vastuuryhmä
  • lapsityön- ja nuorisotyön vastuuryhmä
  • lähetystyön vastuuryhmä ja
  • hautausmaan vastuuryhmä.