Diakoniatyö

Diakoniatyön tehtävänä on ihmisten kohtaaminen ja tukeminen elämän eri vaiheissa. Voit ottaa diakoniin yhteyttä mm: hengellisissä asioissa, vaikeissa elämäntilanteissa, surussa, menetyksen kohdatessa, taloudellisissa vaikeuksissa tai muissa mieltäsi askarruttavissa asioissa.

Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Diakoniatyöntekijä
Terhi Hakala-Vappula
p. 040 553 6362
etunimi.sukunimi@evl.fi

Diakoniapäivystys

Päivystys diakoniatoimistossa
(srk-kodissa, Perttulantie 8)
ke klo 10-11.30 ja to klo 15-16.