Hautojen kuulutus

Ypäjän hautausmaalla on ryhdytty Kirkkolain 17 luvun ja Hautaustoimilain 14 § mukaan säädettyihin toimenpiteisiin koskien hautaoikeuden päättymistä ja hautamuistomerkkien poistamista kyseisiltä haudoilta. Kuulutusmenettely koskee osastojen 1 ja 2 hautapaikkoja, joiden hallinta-aika on päättynyt ennen vuotta 2019.

Hautaoikeuden haltijalle tai muulle, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan, tarjotaan mahdollisuus lunastaa haudan hallinta-aikaa uudestaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti (Kirkkolaki 17 luku 2 §). Hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystiedot löytyvät hautakirjanpidosta on lähetetty kirje. Luettelo päättyneistä hautaoikeuksista on nähtävissä myös hautausmaan ilmoitustaululla. Lisäksi annetaan kuulutus Forssan ja Loimaan lehden kirkollisissa ilmoituksissa ja Ypäjäläisessä.

Haudoille, joiden omaisia ei muutoin tavoitettu, on laitettu kuulutusmerkki. Haudalla olevasta kuulutusmerkistä löytyy ohjeet hallinta-ajan jatkamiseksi.

Hautaoikeuden hallinta-aikaa pidennettäessä pyydetään ottamaan yhteyttä 30.11.2020 mennessä Ypäjän seurakunnan seurakuntatoimistoon puh. 02 767 3108 (ma, ke ja to klo 9-12) tai ypaja.srk@evl.fi.

Lunastamatta jääneet haudat palautuvat seurakunnalle ilman erillistä ilmoitusta. Näiltä haudoilta poistetaan muistomerkit seurakunnan toimesta noin vuoden kuluessa. Jos omaiset haluavat itse poistaa muistomerkin, on siitä sovittava erikseen seurakunnan kanssa.