Häät

Avioliitto voidaan solmia kirkollisesti, jos molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen vihittävistä on jonkun muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen, niin silloinkin voidaan vihkiä kirkollisesti. Kirkollinen avioliiton vihkiminen on sekä juridinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa vihkiparille pyydetään Jumalan siunausta.

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukainen. Esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta ja se täytyy tehdä viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä. Todistus annetaan vihkijälle. Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset voi esittää Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222 arkisin kello 9-15.

Kirkon ja papin voi varata vihkimistä varten seurakuntatoimistosta puh. 02 767 3108. Vihkiminen Ypäjän kirkossa on maksutonta. Ennen vihkimistä on yleensä papin kanssa tapaaminen, jossa pappi ja vihkipari sopivat vihkimiseen liittyvistä asioista. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Vihkiminen voi tapahtua kirkossa, kotona tai muussa sovitussa paikassa. Läsnä tulee olla vähintään kaksi todistajaa.

Siviiliviranomaisen edessä solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Sille on oma paljolti vihkimistä muistuttava kaavansa.

Häät

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku