Haudan hallinta

Hautaustoimea ohjaa kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja hautaustoimilain lisäksi terveydensuojelulaki ja terveydensuojeluasetus.
 

Haudanhaltija

Jokaisella haudalla tulee olla haudanhaltija, joka toimii yhteyshenkilönä suvun ja seurakunnan välillä. Yleensä haudanhaltija on joku vainajan lähiomainen.


Haudan hallinta-aika

Hallinta-aika on aika, jonka hauta on suvun hallinnassa. Ypäjällä haudan hallinta-aika luovutetaan 25 vuodeksi. Tätä aikaa on mahdollista myös jatkaa.

Hallinta-ajan päättyessä tehdään hautojen kuulutus. Haudoille, joiden hallinta-aika on päättynyt, laitetaan kyltti ja haudan haltijalla on mahdollisuus jatkaa hallinta-aikaa. Hallinta-ajan päätyttyä lunastamatta jääneet haudat siirtyvät takaisin seurakunnan hallintaan.
 

Haudan luovuttaminen

Jos hallinnassanne on hautapaikkoja, joista haluatte luopua, on se mahdollista kirjallisen ilmoituksen avulla. Asiakirjan allekirjoittavat kaikki ne, joilla on oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan.