Haudanhaltija

Jokaisella haudalla tulee olla haudanhaltija, joka toimii yhteyshenkilönä suvun ja seurakunnan välillä. Yleensä haudanhaltija on joku vainajan lähiomainen.


Haudan hallinta-aika

Haudan hallinta-aika on 25 vuotta. Aikaisemmin on haudan voinut lunastaa 50 vuodeksi tai ainaishaudaksi. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia lunastusmaksuja niin kauan, kuin omaiset haluavat ja hautaa hoidetaan. Muilla haudoilla tulee hallinta-ajan jatkaminen jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Jos seurakunta hoitaa hautaa, haudan hallinta-ajan on ulotuttava vähintään yhtä kauas kuin haudan hoitosopimus.

Hallinta-ajan päättyessä tehdään hautojen kuulutus. Haudoille, joiden hallinta-aika on päättynyt, laitetaan kyltti ja haudan haltijalla on mahdollisuus jatkaa hallinta-aikaa.

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Haudan luovuttaminen tehdään kirjallisesti.

Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.