Päätöksenteko Ypäjän seurakunnassa


Ypäjän seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 15 jäsentä.

Kirkkoneuvosto johtaa käytännön toimintaa ja hallintoa. Se toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu -ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Pentti Lehto.

Seurakunnassa on myös lapsi- ja nuorisotyön, lähetystyön, diakoniatyön, musiikkityön ja hautausmaan vastuuryhmät.