Päätöksenteko Ypäjän seurakunnassa


Ypäjän seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 13 jäsentä.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka johtaa käytännön toimintaa ja hallintoa. Se toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Seurakunnassa on myös kasvatuksen, lähetystyön, diakoniatyön, musiikkityön ja hautausmaan vastuuryhmät.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen.