Ristiäiset


Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
(Psalmi 139: 13–14)

 

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20).

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Jotta lapsi voidaan kastaa, ainakin toisen vanhemmista tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kirkkojärjestyksen mukaan lapsi tulisi kastaa kolmen kuukauden kuluessa syntymästä.

Tampereen aluekeskusrekisteri lähettää vanhemmille kirjeen, jossa on lapsen tietojen ilmoittamislomake ja tiedote, jossa kerrotaan kasteesta.  Lapsen tietojen ilmoittamislomake annetaan täytettynä papille kastekeskustelussa.

Kastetilaisuus järjestetään yleensä sunnuntaina. Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa, seurakuntakodilla tai muussa sopivassa paikassa. Sopiaksenne ristiäisten ajankohdasta tai varatessa papin tai kastepaikan seurakunnalta, ottakaa yhteyttä seurakuntatoimistoon puh. 02 767 3108.

Ypäjän seurakunta tarjoaa kasteperheille seurakuntakodin ilmaiseksi juhliin.

Seurakunnan tiloissa on käytössänne kastemalja, mutta halutessa voidaan käyttää myös omaa kastemaljaa. Kastepöydälle sijoitetaan maljan lisäksi valkoinen pöytäliina, kynttilä sekä liina lapsen pään kuivaamista varten. Pöydälle voidaan sijoittaa myös pieni kukkakimppu sekä vanhempien vihkiraamattu. Ypäjän seurakunnalta saa myös lainata kastemekkoa.

Seurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän, jota voi polttaa lapsen syntymä -tai nimipäivänä sekä kasteen vuosipäivänä.

Kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi, joka on konfirmoitu, evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäsen. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.

YouTube-video
Kaste

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku