Lähetystyö

Evankeliumin julistaminen sanoin ja teoin niin kotona Ypäjällä kuin aina maan ääriin asti on seurakunnan perustehtävä.

”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.”

Jeesus on käskenyt ja valtuuttanut julistamaan evankeliumia kaikkialla maailmassa.

Seurakunta toteuttaa lähetystehtävää yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa. Kirkon virallisia suomenkielisiä lähetysjärjestöjä ovat

  • Suomen Lähetysseura
  • Medialähetys Sanansaattajat
  • Lähetysyhdistys Kylväjä
  • Suomen ev.lut. Kansanlähetys
  • Suomen Pipliaseura
  • Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Ypäjän seurakunnalla on 1.1.2015 voimaan tulleet nimikkosopimukset: Thaimaan ev.lut. kirkon vanhustyön tukeminen Suomen Lähetysseuran (SLS) kautta ja samburutyön tukeminen Kenian ev. lut. kirkossa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kautta. Kummankin sopimuksen rahallinen tavoite on 1500 €. Lisätietoja löydät osoitteista suomenlahetysseura.fi ja sley.fi.

Voimme olla mukana lähetystyössä rukoilemalla lähettien ja yhteistyökirkkojen puolesta, osallistumalla tilaisuuksiin ja järjestämällä niitä sekä kantamalla vastuuta taloudellisesti.