Hautojen hoitosopimus
 

Ypäjän seurakunta tarjoaa haudanhoitosopimuksia yhdelle (1), viidelle (5) ja kymmenelle (10) vuodelle.

Keväästä 2023 alkaen, kasteluhoidon voi ostaa yhdelle (1) viidelle (5) ja kymmenelle (10) vuodelle.
 

Vuoden sopimus tehdään jatkuvana, jolloin se laskutetaan automaattisesti aina helmi-maaliskuussa ja astuu voimaan, kun suoritus on seurakunnan tilillä. Haudanhoitoa ei voi maksaa käteisellä. Mikäli tarjouslaskua ei makseta, katsotaan hoito päättyneeksi.
 

Viiden ja kymmenen vuoden sopimus tehdään määräajaksi ja se laskutetaan kerralla sopimuskauden alkaessa. Sopimus astuu voimaan, kun suoritus on seurakunnan tilillä. Hoitokauden päätyttyä lähetetään automaattisesti tarjous seuraavan vuoden helmi-maaliskuussa. Haudanhoitoa ei voi maksaa käteisellä. Mikäli tarjouslaskua ei makseta, katsotaan hoito päättyneeksi.


Kasteluhoito sisältää kukkien kastelun. Kastelu aloitetaan kesäkuussa ja lopetetaan lokakuun aikana, huomioiden sääolosuhteet. Omaisten laittamien kukkien täyshoito ei kuulu hoitovalikoimaan.


Kukkien istutus aloitetaan kesäkuun 10 päivän tienoilla ja hoitokausi kestää lokakuun loppuun saakka. Kukkien poiston ajankohta riippuu sääolosuhteista (esim. halla).


Hoitosopimukset on tehtävä 31.5. mennessä ja sopimus tulee voimaan, kun suoritus on seurakunnan tilillä. Vain kasteluhoidoista tehdään uusia sopimuksia koko kesän ajan.


Haudan hallinta-ajan tulee olla voimassa, jos siihen ostetaan seurakunnan hoito.
Samalla kun sopimusta tehdään, tarkistetaan hallinta-aika ja tarpeen mukaan laskutetaan.


Omaisten on varmistettava, että haudalla oleva muistomerkki on suorassa ja tukevasti pystyssä.
Tarvittaessa muistomerkki on oikaistava ja tuettava, että siitä ei aiheudu vaaraa hautausmaan työntekijöille eikä muille hautausmaalla liikkuville.

 

Hoitosopimukseen kuuluu:

  • istutusalueen mullan vaihto
  • hoitokukat ja niiden istutus (aloitetaan kesäkuun 10.pv tienoilla)
  • kukkien kastelu
  • haudan yleisestä siisteydestä huolehtiminen
  • hoitoaika noin 1.5.-31.10.

 

Kasteluhoitoon kuuluu:

  • Kukkien kastelu noin 1.6.-31.10. sääolosuhteiden mukaan, esim. routa voi viivästyttää aloitusta.

 

Haudanhoitosopimusten teko seurakuntatoimistossa:

Jenni Kaseva puh. 02 767 3108

Hautainhoitohinnaston löydät täältä.