Uutislistaukseen

Kuulutus ehdokasasettelusta

24.8.2022 14.47

Ypäjän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan Ypäjän kirkkovaltuustoon 11 jäsentä. KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Ypäjän seurakuntatoimistoon Perttulantie 8, toimiston aukioloaikoina sekä 15.9.2022 kello 9 - 16.00.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kuulutus on ollut nähtävänä Ypäjän seurakunnan ilmoitustaululla 1.8.‒15.9.2022.

Kuulutus on julkaistu Loimaan Lehdessä 9.8.2022 ja Forssan Lehdessä 10.8.2022

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.ypajanseurakunta.fi. 1.8.‒15.9.2022

Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta, Ypäjä 15.06.2022

 Juhani Kaunela

Puheenjohtaja